Kreativní práce s informacemi

via (1)

  • Provider
  • Cost
  • Session
  • Language
  • Certificate

Overview

Kurz přináší základní informace o kreativním myšlení. Pomáhá k jeho rozvoji, k pochopení bloků kreativity, tréninku kreativního myšlení a kreativních technik.