การแสดงและกำกับการแสดง (Acting and directing)

via

  • Provider
  • Cost
  • Session
  • Language
  • Certificate
  • Effort

Overviewรายวิชาการแสดงและกำกับการแสดง ได้สอนเกี่ยวกับการแสดงในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะสื่อถึง inner ของตัวแสดงที่ส่งออกมาทาง สีหน้า แววตา และร่างกาย รวมไปถึงการใช้มุมกล้องเพื่อการถ่ายทำ ออกมาแล้วได้รับรู้เสมือนจริง